Moviment

4.7

Moviment

4.7

Som

Som

El setembre de l’any 2015, a l’Assemblea General de Nacions Unides, tots els països membre van aprovar l’Agenda 2030. Entre els seus 17 objectius, el quart està dedicat a l’educació. I, dins d’aquest objectiu, la fita 4.7 estableix que s’ha d’aconseguir que

“Tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.”.

Amb l’objectiu de fer realitat aquesta fita, per assegurar que totes les persones rebin una educació de qualitat que els possibiliti contribuir a un món just i sostenible, neix el Moviment 4.7. Es tracta d’un espai obert per a les organitzacions, institucions, col·lectius i persones a nivell individual que, des de diferents plantejaments i propostes, vulguin contribuir a incorporar la fita 4.7. com un dels eixos fonamentals per a assolir un desenvolupament sostenible i equitatiu per a totes les persones.

El Moviment 4.7 està en procés de construcció

Vols formar-ne part i contribuir a assolir la fita 4.7 de l’agenda 2030?

Full de ruta

Full de ruta

Quins passos volem donar perquè el Moviment 4.7 es faci realitat?

1 · Connectar

Per endegar el procés necessitem promoure una reflexió col·lectiva i crear rutes de col·laboració al voltant de la incorporació de la fita 4.7 en el sistema educatiu. La trobada virtual “Treballar per a l’assoliment de la fita 4.7 dels ODS” és un dels moments clau en aquest sentit.

2 · Aprofundir

Com a segon pas, necessitem elaborar i enriquir una estratègia de treball col·laboratiu que orienti l’acció del Moviment. A aquest efecte, organitzarem reunions entre les entitats promotores i organitzacions, institucions i col·lectius que tinguin interès a sumar-se al procés.

3 · Construir

A través de reunions, trobades i altres vies de treball col·laboratiu, definirem els objectius del Moviment dividits per àrees d’interès. També elaborarem un manifest que serveixi per donar a conèixer com volem avançar cap a la consecució de la fita 4.7.

4 · Proposar

Posarem en marxa les línies estratègiques del Moviment que s’hagin definit durant el procés amb l’objectiu final d’assolir la fita 4.7. Cada organització, institució i col·lectiu aportarà els seus coneixements i possibilitats, en funció de la seva experiència. L’important és sumar.

En parlem?

En parlem?

Si la teva organització o col·lectiu vol formar part del Moviment o si tens preguntes sobre aquest tema, escriu-nos. Et respondrem el més aviat possible.

    He llegit i accepto la Política de Privacitat.


    En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades li indiquem que la informació facilitada per Vostè té caràcter voluntari, sent la seva única finalitat la de passar a formar part dels nostres fitxers, per a poder satisfer el/els servei/s indicats en el formulari corresponent. Si desitja accedir a aquests fitxers, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades pot fer-ho posant-se en contacte amb nosaltres.

    Promogut per:
    El finançament de: