Movemento

4.7

Movemento

4.7

Somos

Somos

En setembro do ano 2015, na Asemblea Xeral das Nacións Unidas, todos os países membros aprobaron a Axenda 2030. Entre os seus 17 obxectivos, o cuarto está dedicado á educación. E, dentro deste, a meta 4.7 establece que debe lograrse que

“todo o alumnado adquira os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento sostible, entre outras cousas, mediante a educación para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida sostibles, os dereitos humanos, a igualdade de xénero, a promoción dunha cultura de paz e non violencia, a cidadanía mundial, a valoración da diversidade cultural e a contribución da cultura ao desenvolvemento sostible”.

Co obxectivo de tornar esta meta realidade, para asegurar que todas as persoas reciban unha educación de calidade para que poidan contribuír a un mundo xusto e sostible, nace o Movemento 4.7. Trátase dun espazo aberto a organizacións, institucións, colectivos e persoas no ámbito individual que, desde diferentes enfoques e propostas, queiran contribuír a pór a meta 4.7. coma un dos eixos fundamentais para atinxir un desenvolvemento sostible e equitativo para todas as persoas.

O Movemento 4.7 está en proceso de construción

Queres formar parte e contribuír a alcanzar a meta 4.7 da Axenda 2030?

Itinerario

Itinerario

Que pasos queremos dar para tornar o Movemento 4.7 unha realidade?

1 · Conectar

Para arrancarmos o proceso, cómpre promovermos unha reflexión colectiva e crearmos rutas de colaboración á volta da incorporación da meta 4.7 no sistema educativo. O encontro virtual “Traballando polo logro da meta 4.7 dos ODS” é un dos momentos clave a ese respecto.

2 · Afondar

Como segundo paso, precisamos elaborar e enriquecer unha estratexia de traballo colaborativo que oriente a acción do Movemento. Para iso, organizaremos reunións entre as entidades promotoras e organizacións, institucións e colectivos que teñan interese en se sumaren ao proceso.

3 · Construír

Por medio de reunións, encontros e outras vías de traballo colaborativo, definiremos os obxectivos do Movemento divididos por áreas de interese. Tamén un manifesto que sirva para dar a coñecer como queremos avanzar cara á consecución da meta 4.7.

4 · Propor

Poremos en marcha as liñas estratéxicas do Movemento que se definisen durante o proceso co obxectivo final de acadar a meta 4.7. Cada organización, institución e colectivo achegará consoante a súa experiencia, coñecementos e posibilidades. O importante é sumar.

Falamos?

Falamos?

Se a túa organización ou colectivo quere formar parte do Movemento ou se tes preguntas respecto diso, escríbenos. Responderémosche o máis axiña posible.

[contact-form-7 id="644" title="Formulario de contacto GAL"]
Promovido por:
Con o financiamento de: