Hai un método infalible para lograr todo aquilo que nos propoñamos. Trátase, simplemente, de “poñerse a iso”

Un bo grupo de persoas xa hai tempo que empezou a moverse e a actuar buscando unha nova forma de educar que nos achegue ao mundo que queremos.

Agora, queremos convidar o resto da sociedade para unirse a nós, a camiñar xuntos cara a ese futuro, e a cumprir cos obxectivos de desenvolvemento da axenda 2030 en materia de educación.

Porque esa meta non é unha utopía, senón que é posible…

Descarga e comparte os materiais da campaña

A ETCG no noso país

Coñece o noso informe

A educación transformadora para a cidadanía global no sistema educativo español. Recomendacións para a súa incorporación e abordaxe.

Somos

O Movemento 4.7 é un espazo de encontro e construción colectiva entre sectores diversos – ONG, movementos cidadáns, plataformas, redes, sindicatos…
Desde un liderado colectivo impulsa a acción política ao redor da necesidade de incorporar, medir e financiar adecuadamente a Educación para a Cidadanía Global en España a nivel local, autonómico e nacional.
Queremos sumar forzas para que cada actor relevante faga o seu parte para crear un mundo máis xusto, sostible e igualitario coa axuda da Educación Transformadora para a Cidadanía Global.

Educación Transformadora
para a Cidadanía Global

A ETCG (Educación Transformadora para a Cidadanía Global) inspira ás persoas para facer máis polos demais e polo planeta. Cremos en que as persoas poden transformar a realidade desde a súa responsabilidade como cidadanía crítica, responsable e comprometida. Coa axuda da ETCG podemos aprender a facer as cousas mellor, a vivir con valores que marquen a diferenza: fomenta o cuestionamiento, a reflexión, o diálogo continuo, a empatía, o coidado. A ETCG motívanos a reflexionar e actuar sobre o que se nos dá por asumido, a tomar decisións informadas e a demandar políticas que constrúan un mundo máis xusto, equitativo e respectuoso coas persoas e o medioambiente, tanto a nivel local como global.

A meta 4.7 das ODS

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible impulsa novas oportunidades – e tamén novos retos – para toda a cidadanía.
Por primeira vez a nivel global, a meta 4.7 da Axenda recoñece a importancia de que o alumnado de todas as idades conte cos coñecementos e habilidades necesarios para actuar polo desenvolvemento sostible.
O Movemento 4.7 foi creado para coordinar os nosos esforzos e ser capaces de responder a este reto.

Queremos ser unha iniciativa

  • De construción e liderado colectivo, con achegas de decenas de entidades de diversa índole que queiran traballar unidas.
  • Aberta á participación de novas organizacións e colectivos interesados en facer realidade a meta 4.7 en España.
  • No que se comparte, dialoga, reflexiona, investiga e incídese politicamente para sobre a educación para a cidadanía.
  • As políticas públicas en España han de reflectir de forma decidida o rol positivo da Educación para a Cidadanía en facer posible o desenvolvemento sostible.

Sumar

Asina o manifesto para ser parte do Movemento

Queres formar parte do Movemento?

A través deste formulario estamos a recoller adhesións ao Manifesto para promover a promoción dunha educación transformadora, para a cidadanía global e a sustentabilidade mediante a consecución do obxectivo 4.7 dos ODS. Diríxese ao Goberno de España, en concreto aos Ministerios da Axenda 2030 e Dereitos Sociais e ao Ministerio de Educación e Formación Profesional, ao Congreso dos Deputados e aos Ministerios de Educación e Implantación da Axenda 2030. a nivel autonómico e local, promover o cumprimento do Obxectivo 4.7 en colaboración coas organizacións da sociedade civil que xa contribúan a conseguilo.

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos indicámoslle que a información fornecida por Vde. ten carácter voluntario, sendo a súa única finalidade a de pasar a formar parte dos nosos ficheiros, para poder satisfacer o/os servizo/#indicar no formulario correspondente. Se desexa acceder a estes ficheiros, rectificar, cancelar ou opoñerse ao tratamento dos seus datos pode facelo poñéndose en contacto connosco.

Xa formamos parte do movemento

Esta web foi creada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) no marco do proxecto “Por unha educación transformadora e pola cidadanía global, comprometida co cumprimento dos ODS”. O contido é responsabilidade exclusiva do Movemento 4.7 e non reflicte necesariamente a opinión da AECID.

© 2022 Movimiento 4.7 | Aviso legal