Informe ETCG

L’informe L’Educació Transformadora per a la Ciutadania Global (ETCG) en el sistema educatiu espanyol és una eina a través de la que volem contribuir al diàleg entre els diferents agents amb responsabilitats en l’àmbit educatiu, tant a nivell estatal com autonòmic, per a incloure aquest enfocament -el de la ETCG- en el sistema educatiu formal.

Amb aquesta publicació pretenem, per tant, respondre a tres preguntes clau:

1/ Quin és el grau de desenvolupament de la ETCG en el sistema educatiu espanyol?

2/ Faciliten les Administracions públiques educatives les condicions necessàries per al desenvolupament dels principis de la ETCG i l’abordatge dels grans reptes globals a través del sistema educatiu?

3/ Quins són els desafiaments als quals s’enfronta la ETCG per a ser reconeguda i generalitzada en els nivells d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria?

L’informe analitza tres elements clau dins del sistema educatiu formal:

Recomanacions

Sobre la base de la recerca realitzada, aquest informe recull una bateria de conclusions i recomanacions que facilitarien la inclusió de la ETCG en l’educació inicial i permanent del professorat, així com en l’àmbit escolar.

Recomanacions per als centres educatius:

1/ Incorporar la ETCG en els processos de gestió i programació dels centres educatius.

2/ Afavorir el desenvolupament de les competències docents orientades a la incorporació de la ETCG.

3/ Aprofitar les oportunitats existents entorn del disseny del currículum i a la seva implementació per a la incorporació de la ETCG.

4/ Potenciar el vincle entre entitats socials i centres educatius, així com l’articulació amb altres agents.

Recomanacions sobre la formació permanent del professorat:

5/ Aprofundir en els enfocaments i les competències claus de la ETCG en els processos de professionalització docent.

6/ Afavorir la incorporació de la ETCG en la implementació de la política educativa i en la gestió dels processos.

Recomanacions sobre la formació inicial del professorat:

7/ Incorporar de manera explícita la ETCG en els plans d’estudi i en les programacions.

8/ Promoure la utilització d’enfocaments i metodologies que afavoreixin la incorporació de la ETCG.

9/ Promoure els vincles entre les universitats i les ONGD per a enfortir la ETCG a través de la pràctica.

10/ Promoure la formació contínua del professorat universitari i l’intercanvi d’experiències relacionades amb la ETCG.

L’educació transformadora per a la ciutadania global en el sistema educatiu
espanyol

Descàrrega l’anàlisi per comunitats autònomes

Fitxes per CCAA

Aquesta publicació es basa en els resultats obtinguts d’una recerca conduïda per la Universitat de Santiago de Compostel·la en el marc del conveni AECID 18-CO1-001208 “Per una Educació Transformadora i per a la Ciutadania Global compromesa amb el compliment dels ODS” i coordinada per la investigadora Silvana Longueira Matos.

Promogut per:
Finançat per: