Txostena HGHE

Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzailea (GEA) Espainiako hezkuntza-sisteman izeneko txostena tresna bat da, eta, haren bidez, hezkuntzaren esparruan erantzukizunak dituzten eragileen arteko elkarrizketa lagundu nahi dugu, bai estatuan, bai autonomia-erkidegoan, ikuspegi hori – ETCHrena – hezkuntza-sistema formalean sartzeko.

Argitalpen honekin, beraz, funtsezko hiru galdera erantzun nahi ditugu:

1/ Zein da GEAren garapen-maila Espainiako hezkuntza-sisteman?
Hezkuntza-administrazio publikoek errazten al dituzte GEAren printzipioak garatzeko eta erronka global handiei hezkuntza-sistemaren bidez heltzeko beharrezkoak diren baldintzak?

2/ Zeintzuk dira Gizarte Segurantzaren erronkak Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan aitortua eta orokortua izateko?

3/ Egindako ikerketan oinarrituta, txosten honek ondorio eta gomendio sorta bat jasotzen du, irakasleen hasierako eta etengabeko hezkuntzan eta eskola-eremuan GEA sartzea erraztuko luketenak.

Txostenak hiru funtsezko elementu aztertzen ditu hezkuntza-sistema formalaren barruan:

Ikastetxeentzako gomendioak

Egindako ikerketan oinarrituta, txosten honek ondorio eta gomendio sorta bat jasotzen du, irakasleen hasierako eta etengabeko hezkuntzan eta eskola-eremuan GEA sartzea erraztuko luketenak.

Ikastetxeentzat:

1/ Ikastetxeen kudeaketa- eta programazio-prozesuetan GEA txertatzea.

2/ GEA sartzera bideratutako irakaskuntza-gaitasunen garapena erraztea.

3/ Curriculumaren diseinuaren eta ezarpenaren inguruan dauden aukerak aprobetxatzea, GEA sartzeko.

4/ Gizarte-erakundeen eta ikastetxeen arteko lotura sustatzea, baita beste eragile batzuekiko artikulazioa ere.

Irakasleen etengabeko prestakuntzari buruzko gomendioak:

5/ Irakaskuntzako profesionalizazio-prozesuetan GEAren funtsezko ikuspegietan eta gaitasunetan sakontzea.

6/ Eusko Jaurlaritza hezkuntza-politikaren ezarpenean eta prozesuen kudeaketan sartzen laguntzea.

Irakasleen hasierako prestakuntzari buruzko gomendioak:

7/ Ikasketa-planetan eta programazioetan GEA esplizituki txertatzea.

8/ GEA txertatzen lagunduko duten ikuspegien eta metodologien erabilera sustatzea.

9/ Unibertsitateen eta GGKEen arteko loturak sustatzea, praktikaren bidez GKE-a indartzeko.

10/ Unibertsitateko irakasleen etengabeko prestakuntza eta GEArekin lotutako esperientzien trukea sustatzea.

Hiritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailea espainiako hezkuntza-sisteman

Deskargatu analisia autonomia-erkidegoen arabera

Fitxak autonomia-erkidegoen arabera

Argitalpen hau Santiago de Compostelako Unibertsitateak AECID 18-CO1-001208 Por Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global (GJHak betetzearekin konprometitua eta Silvana Longueira Matos ikertzaileak koordinatua) hitzarmenaren esparruan gidatutako ikerketa batetik lortutako emaitzetan oinarritzen da.

Sustatzailea:
Finantzaketa: